KAM Z IZRABLJENIMI BATERIJAMI

Veseli bomo, če boste izpraznjene baterije odstranili na okolju prijazen način. Nikoli jih ne zavrzite med gospodinjske odpadke.

V AUDIO BM slušnih centrih skrbimo za zbiranje izpraznjenih baterij in njihovo predajo zbirnim centrom.